Křesťanský prostor

Jana Bobošíková do svého politického programu zařadila téma u nás stale ještě lehce odtržené od reality, leč na západě poměrně aktuální – odmítání mešit v České republice. Pokud by tím chtěla národu sdělit, že jí nepřipadá nejvhodnější stavět v našich městech budovy orientálních tvarů přizdobené do výšek čnícími věžemi minaretů, asi bych neměla problem její názor akceptovat, možná I podpořit. Její argument je ale jiný – Chceme hájit náš křesťanský prostor.

Jsem v zásadě ochotná souhlasit s tím, že evropská společnost stojí na převážně křesťanských základech. I ta česká, v které se křesťanství ve srovnání s jinými (nejen) evropskými zeměmi příliš nedaří. Vzhledem k tomu, že křesťanství se k nám dostalo v 8. či 9. století a jeho vliv nadále rostl – zejména proto, že to bylo politicky výhodné a drželo se zde poměrně silně do dob relativně nedávných, naše společnost byla při svém vývoji touto vírou ovlivňována.

Přesto – můžeme říci, že je náš prostor křesťanský? Aktuálně se k této víře hlásí zhruba třetina obyvatel, tedy menšina. Jsme zemí nábožensky celkem tolerantní, prostor tu tedy mají nejen křesťanské církve, ale i jakákoliv jiná náboženství. Pokud budeme dodržovat české zákony, je naše náboženské konání zcela v rukou naší svobodné volby. Za vyznávání jiné než křesťanské víry nám nehrozí ani perzekuce, ani problémy ve společnosti. Jako věřící zcela  jiného náboženského směru si dovolím říct, že v Čechách věřící působí ve většinové společnosti neobvykle, ať už věřív Boha trojjediného nebo Špagetové monstrum. Být věřící u nás není běžné.

Pokud je však naše společnost – a stejně tak náš systém takto tolerantní, je vhodné vymezovat se vůči jednomu konkrétnímu náboženskému směru?

Mešita je označení pro islámskou modlitebnu a společenské centrum. Nemusí to nezbytně být stavba jako vystřižená z pohádek tisíce a jedné noci. A já souhlasím s tím, že pokud si mešitu chtějí vyznavači islámu postavit v naší zemi, měla by vypadat tak, aby nerušila celkový vzhled místa, kde bude stát. Dokud jsou stejným způsobem posuzovány i jiné stavby, včetně rodinných domů, mělo by být toto pravidlo uplatněno i tady.

Nesouhlasím však s tím, aby si modlitebnu nesměli postavit vůbec, a už vůbec ne z důvodu hájení křesťanského prostoru. Být vyznavačem islámu je u nás legální a zákaz výstavby budovy sloužící k náboženské činnosti zavání zcela jasnou diskriminací. Zejména dokud si kterékoliv jiné náboženství svatostánek postavit může. Od zákazu mešit z důvodu hájení křesťanského prostoru by totiž byl už jen krůček k použití stejného pravidla i vůči jiným náboženským směrům.

Křesťanství je u nás stále ještě náboženstvím výsadním a privilegovaným a nepřiznávání plných náboženských práv a svobod u nás stále není obecně vnímáno jako diskriminace.

Jako příklad tohoto tvrzení můžeme použít třeba následující případ – poslankyně evropského parlamentu Zuzana Roithová v roce 2008 iniciovala petici proti návrhu zákona, který by (zjednodušeně a krom jiného) umožnil věřícím menších církví bez přiznaných zvláštních práv absolvovat sňatky v rámci své náboženské tradice. Návrh byl označen za nekulturní, neevropský a nečekaně zpátečnický návrh Ministerstva spravedlnosti na zrušení či alespoň devalvaci církevních sňatků a další zásahy do rodinného práva v ČR a za alarmující paní Roithová označila skutečnost, že by pak mohl oddávat kdejaký šaman či satanista. Patrně zapomněla na to, že i šamani a
satanisté jsou občany tohoto státu a náleží jim právo vyznávat víru dle své volby (bez ohledu na to, jestli se to paní Roithové líbí nebo ne). Změna zákona nakonec odhlasována nebyla a zvláštní práva, včetně práva oddávat, tak nadále náleží pouze církvím s minimálně 10 000 věřících a desetiletou existencí v ČR.

Je tedy vidět, že absolutní náboženská rovnost u nás stále ještě neexistuje a tradičnější náboženství jsou proti ostatním privilegována.Skutečně chceme v naší zemi tuto nerovnováhu posilovat a ořezávat práva těm, kdo věří v něco jiného, než křesťanský prostor?