Jak reagují pohanské skupiny na prosbu o propagaci akce

Jak je již mnohým známo, i v letošním roce s teamem Bohyně pořádáme loni velmi úspěšnou akci Witchcamp. Opravdu tématické pohanské setkání, s lákavým programem, včetně takové lahůdky, jako je vlastnoruční výroba oblíbených šamanských bubnů.

A protože máme celkem samozřejmě chuť potkat na akci co nejvíce lidí, které by mohl podobný program zaujmout, rozhodli jsme se požádat o propagaci několik pohanských skupin a projektů, které mají větší počet příznivců – jmenovitě Stezky pohanství, Dávný obyčej, Českou pohanskou společnost a projekt Eklektické čarodějnictví.

Nejvíc práce s propagací si dala Coreyemmah, která o Witchcampu natočila celý vlog

Problém nebyl ani na Stezkách pohanství a Dávném obyčeji – oba nám věnovali upoutávku a odkaz na akci na svých FB stránkách – první jmenovaný má další čtyři sdílení.

A na závěr Česká pohanská společnost s nepřekvapivým, ale přesto poměrně smutným výsledkem. Na prosbu o zveřejnění informace o akci ve věstníku Kolovrat nám nejprve přišlo sdělení, že naši žádost projedná rada ČPS a bude nás informovat o výsledku. Trochu byrokratické, ale nakonec proč ne. ČPS je organizace, která patrně má nějaké vnitřní schvalovací postupy a dodržuje je. Jenže pak dorazil další e-mail. Dovolím si citovat:

…vzhledem k tomu, že jste nás nikdy nepodpořili a věčně hanobíte naše akce, vás nepodpoříme ani my.
Není to tak dávno, co jste například parodovali naší sbírku, což bylo dost zbytečné…

Ano, uznávám – z oné sbírky vogonské poezie jsme si skutečně srandu dělali. A vcelku nebylo vůbec podstatné, kdo ji vydal – tenhle slib padnul už po vydání Pohanské kytice.

Pokud si dobře vzpomínám, o podporu ČPS jsme nikdy požádáni nebyli (stejně jako ČPS nikdy jen tak ze své vlastní vůle nepropagovala Bohyni) – a tak trochu jsme předpokládali, že za případné zveřejnění naší akce budeme požádání o protislužbu, propagaci organizace, případně zaplacení inzerce. No nic.

Aby bylo jasno – ani v nejmenším neupírám ČPS právo odmítnout cokoliv z jakéhokoliv důvodu. Na druhou stranu mi taky těžko někdo upře právo myslet si o tom svoje.

A závěrem jedna věcná právě pro ČPS – my jsme nechtěli využít Kolovrat (vzhledem k jeho dosahu) pro levnou celostátní reklamu na Witchcamp. My jsme chtěli na tuhle akci pozvat vaše členy. O jejich neúčasti jste se ale v podstatě rozhodli za ně.

2 thoughts on “Jak reagují pohanské skupiny na prosbu o propagaci akce

    Díky za zajímavé shrnutí. Mám podobné zkušenosti s Pohanským plesem. Je dobré vědět na koho se nemá cenu obracet, protože o podporu a rozvoj pohanství nestojí.

    Hlavně kdo nestojí o to, aby členové jeho organizace jezdili na akce pořádané někým jiným…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *