Jak poškodit centrální nervovou soustavu…

…snadno a rychle. Vlastně – pomalu za několik let.

Úvod do problematiky bude trochu delší.
Již nějakou, ne zrovna krátkou dobu, se věnuji alternativním způsobům léčení. Od klasických, celkem tradičních a obecně uznávaných bylinek jsem postupně prošla zkoušením léčivých a jiných účinků minerálů, léčením pomocí sugesce a autosugesce, odhalování zádových blokád pomocí koulí čchi a nespočetnými metodami masáží. Na většině jmenovaného jsem našla něco použitelného a používám to dodnes, stejně jako metody zcela neesoterní využívající konvenční metody léčení – jež jsem na základě certifikátu z příslušného kurzu oprávněna nabízet coby zdravotník.

Před několika lety jsem se po řadě vlastních improvizovaných zkušeností rozhodla projít prvním kurzem Reiki. Reiki je léčitelská technika pracující s energií. Podle teorií této techniky Vám člověk, který techniku vystudoval, otevře energetické kanály v těle, což zapřičiní Vaši schopnost nechat sebou energii protékat a rukama ji předávat dále.
Objevení techniky se připisuje Dr. Usui, jež se snažil nalézt techniku, kterou podle bible používal k léčení Ježíš. Po dlouhém pátrání a bádání v knihovnách a svitcích se téměř měsíc postil na posvátné hoře, až se mu zjevil systém dnes rozšířený po celém světě.
Technika léčení se používá tak, že na léčeného praktikant přiloží (nebo k němu bez dotyku přiblíží) dlaně a nechá jimi energii proudit. Lze poměrně těžko instantně prokázat, zda terapie skutečně léčí nebo ne, avšak většina přijímajících i bez předchozí informace cítí na ošetřovaných místech teplo až pálení, tedy “něco” se skutečně děje. V zahraničí bylo realizováno několik studií ohledně účinnosti reiki, každopádně lze opět těžko odhadnout, zda léčení skutečně zajistila léčivá energie, nebo vliv léčícího a ujištění, že energetické léčení bude funkční nastartovalo hojící proces coby placebo.
Tak nebo tak, existují lidé, kteří metodu kritizují, stejně jako jiní, kteří “vědí”, že pomáhá. V zahraničí je často technika respektována natolik, že některé nemocnice jsou ochotni certifikovaným léčitelům platit za léčení jejich pacientů.
Stejně, jako je po prvním překonání vysoké hory, které si vyžádalo mnoho neúspěšných pokusů, každý další pokus jednodušší a jednodušší, i u reiki se díky již jednou objevené technice začaly objevovat nové systémy pracující podobným způsobem. Od linie původní se lišily použitím jiných symbolů aktivujících léčivou energii nebo třeba omezením své působnosti na dílčí problémy. Jejich fungování by se dalo přirovnat k následujícímu:
Původní systém je jako velká krabice s nářadím. V té krabici je jedna násada (energie) na kterou se nasazují koncovky podle toho, co zrovna potřebujete (v reiki aktivační znaky). Na základní násadu tedy můžete nasadit koncovku kladiva nebo třeba šroubováku požadované velikosti. Některé odvozené systémy na stejnou násadu nasazují jiné koncovky. Jiné mají koncovky z jiného materiálu a jsou modré. V dalším je modrá sama násada a koncovky jsou zelené. Každá sada nabízí zhruba totéž, ale v provedení, které majiteli vyhovuje. To jsou systémy používající jiné aktivační znaky, ale mající širokou škálu působnosti.
Pak jsou ty, které se zaměřují na určitý problém (třeba bolesti zad). Přeneseně použijme dotažení šroubku. Tento problém sice lze odstranit pomocí té velké krabice a správné násady. Na druhou stranu, pokud vedle krabice leží obyčejný, třeba i laciný šroubovák správné velikosti, není to zbytečná námaha? Tak fungují systémy dílčí.
Pak existuje ještě kategorie šuntů, tedy šroubováky z materiálu na plastové vidličky a podobně – a ne vždy je to na nich hned vidět. To jsou systémy nefunkční, nebo funkční špatně. I takové se bohužel najdou, zejména proto, že léčení energií pod státní ústav kontroly léčiv nahnat prostě nejde.
Tolik tedy k teorii. Sama používám primárně původní systém, násadu s krabicí vhodných koncovek. Zároveň však mám dobrou zkušenost i s několika koncovkami jiných barev a tvarů a pár samostatnými šroubováky – tedy systémy odvozenými.
V systému Reiki se člověku, který celý systém vystudoval, říká Mistr a tento má schopnost systém “předat” dál, naučit tuto práci někoho jiného. Stejně jako jsou dobří a špatní učitelé, jsou i dobří a špatní Mistři. Dílem i vinou špatných Mistrů pak lze potkat osoby, které reiki používat neumí, ač si myslí, že ano a i takové, které i přesto učí dál – neboť ne/zvládnutí léčitelské techniky se exaktně poměrně špatně prokazuje.
Tak jako tak je obtížné, spíše nemožné vysvětlit, jak je možné schopnost léčit pomocí reiki aktivovat tak, že provedete několik specifických pohybů, dechů či třeba mentálních afirmací. Funguje to, ale my vlastně nevíme (z vědeckého pohledu) jak a proč. I přesto je tato léčitelská metoda jednou z obecně praktikovaných a uznávaných a setkáte se s ní třeba i v běžných masérských salónech.
————————————————————————————–
Ačkoliv je můj osobní skepticismus v možnostech působení reiki na pomyslné ose posunut o značný kus dál, než kde se nachází u někoho, kdo v např. v alternativní léčebné metody nevěří vůbec, byla jsem i já dnes konfrontována názorem jisté učitelky reiki, který mi přišel již za hranicí “standardní léčitelské ujetosti”.
Ona dáma tvrdila, že není-li adept jistého systému reiki dostatečně připraven předem, předání systému mu způsobí poškození centrální nervové soustavy během několika následujících let.
Pokud už pominu způsob fungování celého systému – tedy nad adeptem systému provede Mistr několik předepsaných “rituálních” úkonů (více méně bez dotyku), adept sám pocítí neměřitelný průtok energie a neměřitelně tuto energii může předávat dál, kde nějakým způsobem dochází k léčení, ale nelze změřit, zda působením energie nebo vírou léčeného – lze skutečně předpokládat, že ony předepsané pohyby či slova měřitelně fyzicky poškodí centrální nervovou soustavu?
Samotná dáma údajně na konkrétním jmenovaném systému během své desetileté praxe vypozorovala, že po několika letech od chybně provedeného zasvěcení se poškození centrální nervové soustavy projeví. Nemohu se nezeptat – jak to vypozorovala?
Jmenovaný systém vznikl před čtyřmi lety, chvíli trvalo, než se začal praktikovat v ČR. Těch několik let tedy znamená maximálně 4, spíš méně, desetiletá praxe v pozorování nehraje roli.
A teď – to daná osoba záměrně několik lidí špatně zasvětila, aby následně mohla pozorovat, co to udělá? A u všech špatně zasvěcených (což byl jistě dostatečný statistický vzorek) došlo v průběhu těch několika let k poškození CNS?  Aniž by u kteréhokoliv z nich sehrála svou roli mrtvice, trombóza nebo jiná světská příčina? A paní stále ještě nesedí zavřená za katrem?
Dotaz na konkrétní důkazy tohoto tvrzení byl danou dámou odmítnut z důvodu důvěrnosti a lékařského tajemství (paní sama lékařkou není). Samotnou informaci o poškození CNS pak uváděla jako varování před jiným Mistrem před
ání tohoto systému nabízejícím – neboť jím provedené předání ono poškození způsobí. S výukou tohoto člověka přitom neměla žádnou zkušenost.
Pak se tedy ptám – je dotyčná dáma skvělou učitelkou a zkušenou pozorovatelkou následků praktikování systému reiki?
Nebo spíše manažerka fabriky na šroubováky z plastu na příbory, která se snaží konkurenci nabízející levný kovový šroubovák odrovnat veřejným tvrzením, že kovový šroubovák po pár letech najednou sám vyskočí z poličky a zabodne se svému majiteli do hlavy?
————————————————————————————–
Nevýhodou alternativních metod je to, že vzhledem k jejich obtížné, ne-li nemožné měřitelnosti se mezi praktikujícími těchto metod objevují seriózní lidé zkoušející a nabízející jejich léčivé působení, ale i předražení obchodníci s neviditelnem bez mravů, zábran a špetky morálky. A mnohdy bývá obtížné je od sebe oddělit, neboť převleky se shání celkem snadno.
————————————————————————————–
PS: centrální nervovou soustavu sérií bezdotykových prostocviků nepoškozuji. :-)
Pokud Vás reiki zajímá a chtěli byste si to zkusit (ať už jako ošetření nebo přímo adept praktikování systému), tak mi napište vzkaz či komentář s kontaktem na sebe. Pokud Vás nebude “zu moc”, kasírovat Vás nebudu. Pokud ano, nabídku časem stopnu. Většina studijních materiálů pro praktikující je v angličtině.

23 thoughts on “Jak poškodit centrální nervovou soustavu…

  Nemožnost vědeckým způsobem prokázat funkčnost alternativního způsobu léčby je základním a naprosto nezbytným znakem všech alternativních způsobů lečby.Kdyby to šlo vyvrátit prostým vědeckým pokusem (což konkrétně u Reiki nejde, protože energii, která neexistuje, jednoduše nezměříte), tak by se na tom:a) nedalo tak dobře vydělávat b) lidé (pacienti i ti, co to praktikují) by neměli v něco takového tak silnou víru a tím pádem by byl psychologický efekt "léčby" menší (placebo by nemělo takovou sílu)Rozdíl mezi "seriózními lidmi" a "předraženými obchodníky" je pouze ten, že ti první tomu skutečně věří (a praktikují to v dobré víře) a ti druzí na tom chtějí vydělat.Bez ohledu na to, jestli Reiki někdo praktikuje s dobrým úmyslem a snahou pomáhat, stále je to pouze pouze pěkná pohádka.Pohádka, která sice má určitou logickou soudržnost (dává na první pohled smysl), má spoustu přívrženců, byly o ní vydány obsáhlé publikace a velká část lidí tomu opravdu vnitřně věří, ale která občas "funguje" ne kvůli zvláštním tokům pozitivní energie, ale z docela jiných důvodů – samovolné uzdravení pacienta, placebo efekt, někdy prostě jen zaberou prášky… To, že po A (léčba pomocí Reiki) přijde B (zlepšení stavu pacienta), absolutně neznamená, že A bylo příčinou B (nejdřív sním jablko, pak umřu, jenže nezabilo mě jablko, ale otrávená voda, kterou jsem vypil tři dny před požitím jablka)Pacient i Mistr Reiki se však budou cítit lépe, pokud zlepšení stavu svedou právě na Reiki, než kdyby to bylo něco "obyčejného" (konvenční léčba). A můžou se dál vzájemně utvrzovat v zázračnosti léčby.

  Jistě, proto jsou alternativní.U reiki i dalších metod je "problém" v tom, že fungují, ale my nevíme proč. A nefungují měřitelně stejně.Osobně nemám ráda strohé odsuzování něčeho jen proto, že tomu nerozumíme. My reálně nevíme, proč to funguje – jestli je to sugescí, placebo efektem a nebo skutečně tím, co reiki tvrdí. A fakt, že nedokážeme prokázat pravdivost sám o sobě neprokazuje nepravdivost – protože tu taky prokázat neumíme.

  "Fakt, že nedokážeme prokázat pravdivost sám o sobě neprokazuje nepravdivost – protože tu taky prokázat neumíme."Ale jistě! Tohle funguje vždy a všude. Nemůžeme dokázat existenci boha, ale to nedokazuje, že neexistuje. Ano, absolutní souhlas. Ale je správné se na základě toho modlit? (praktikovat Reiki?)Sama jsi řekla, že tomu nerozumíme. Reálně nevíme, jestli to funguje.Jenže pak přece nemá smysl to praktikovat a věřit v to, že to funguje.Můžu věřit v to, že na oběžné dráze planety Země, je umístěna neviditelná Velká Čajová Konvice, ke které když se pomodlím, uzdraví to pana Nováka. Anebo můžu praktikovat Reiki a věřit v moc tajemných energií. Obojí má naprosto stejnou hodnotu. U obojího nevíme, jestli se pan Novák nakonec uzdravil na základě mé modlitby k Velké Čajové Konvici nebo kvůli sugesci, placebu nebo něčemu dalšímu.Odsuzuji přístup, ne samotné Reiki. Odsuzuji to, že praktikuješ něco, o čem nevíš, jestli to funguje, pouze na základě víry (!), že to funguje.

  Tím co reiki tvrdí to samozřejmě není. To si můžu dovolit tvrdit jako člověk "postižený" fyzikálním vzděláním.I když k přenosu energie dochází (konvekcí a radiací), je její množství asi příliš malé pro nějaké terapeutické využití (lepší je infralampa).Otázka potom zní. Kolik je adekvátní částka za kombinaci sugesce a placeba?

  autor komentáře je reálně smýšlející a nohama na zemi stojící agnostikjedno je jisté: lidská blbost je nekonečná a stále se rozpíná… ergo vždycky se najde nějaký blb, lépe řečeno spousta blbů, kteří jsou ochotni vyhodit nehorázné peníze za nehorázné kraviny… a díky tomu mohou tyto "alternativy" vůbec existovat a fungovat…co mě však děsí nejvíc, je současná neutuchávající snaha zastánců těchto alternativních metod tyto donebevolající nesmysly "oficiálně zlegalizovat", udělit jim punc "vědeckosti" a dát je v žebříčku na stejnou, ne-li vyšší příčku, než exaktní medicínu… obvykle však tito napáchající více škody než užitku, a to zejména na psychickém stavu nemocného, který jim uvěří… je smutným faktem, že čím víc lidé odmítají víru v boha (záměrně píšu s malým "b"), tím více potřebují věřit něčemu jinému a tím více se vrhají vstříc vírám v neskutečné nesmysly…

  Mordemy, my reálně víme, že to funguje. Ale nevíme jak a proč.Machi – kolik lidí postižených fyzikálním vzděláním před 50 lety by na mě nekoukalo jako na pablba, kdybych tvrdila, že může existovat malá krabička, tak 11 x 5 x 0,5 cm, která bude schopná "ze vzduchu" přijímat informace tak, že mi zobrazí obrázky, texty a pod., aniž bych je tam předem uložila, prostě jen proto, že už je jednou někde někdo připravil?Dle aktuálních znalostí to nedokážeme vysvětlit. Možná to jednou umět budeme.PJ – v čem shledáváš rozdíl mezi vírou v boha a vírou v něco jiného, co nelze dokázat?

  Reiki z hlediska vědy nefunguje, protože fungovat nemůže. Z hlediska magie fungovat může. V obou případech se jedná o zcela rozdílné použití pojmu "fungovat". Trošku jsem si a toto téma zafilosofoval: http://kojot.name…tiklad-vedy

  Vyzkoušel jsem, nefungovalo. Znám jednu paní, co tvrdí, že na ni jo. Je mimořádně sugestibilní. Takže veškeré "působení" je v sugesci a autosugesci. A to je celá záhada.

  Christine:Ten časový údaj by se musel posunout minimálně o 100 let dozadu, aby se na tebe dívali jako na blba :)I když se mi zdá, že už Jules Verne psal o něčem podobném.Z hlediska fyziky je problém v tom, že skutečně nic nového nenaměříme.Když byl v minulosti nějaký neznámý jev, tak se viditelně projevil (třeba škubáním nohou u žab – elektřina) a navíc se dal tento jev předvídat a zopakovat. S Reiki je problém ten, že žádnou novou fyziku k jeho pochopení nepotřebujeme. Lidská psychika a její schopnosti jsou (ve srovnání s oblastí klasických fyzikálních jevů) málo prozkoumané a v této oblasti je ještě třeba hodně zapracovat.Jinak je příjemné vidět reikistu, který přiznává, že neví proč to funguje. Lepší než si z hlavy vymýšlet různé pseudovědecké bláboly a ty pak vydávat za pravdu.PJ: Nejsem si jist, že by jim nějaké "zoficiálnění" pomohlo. Většinou pak musí přijmout i nějakou míru odpovědnosti. Jediný důvod je dostat se k penězům pojišťoven a to bych limitoval tím, že by každý žadatel osvědčil klasickým dvojitě slepým testem, že jeho metoda funguje.Kojot:Reiki z hlediska vědy fungovat může, ale tato oblast patří spíše do psychologie. A z hlediska ekonomie funguje prokazatelně.

  Tome – tohle je zjednodušování. Zkusil jsem, nefungovalo toho moc neříká. Zkusil jednou nebo víckrát? Nefungovalo jak? A dál – ne každý, kdo to dělá, to doopravdy umí (o tom píšu již v článku). Machi – nebralo se fo u Verna jako sci-fi? :-) My tenhle jev taky dokážeme ukázat, opakovaně – většina lidí, do kterých "to pustíš" pociťuje silné teplo až pálení (bez toho, aby věděli, co bude). Dokážeme tedy ukázat, že se tam "něco děje". Víc skutečně ne…Osobně nemám ráda slovo reikista, příliš často se jím do jednoho pytle házejí lidé, kteří berou původní linii reiki jako jednu z alternativních cest společně s pošuky, co vibrují do roku 2012. Každopádně reiki je neměřitelné a velmi těžko ověřitelné a kdo říká něco jiného, věří bludům.

  Mám jen dotaz neznalce: reiki je něco jako reconnection, ale propracovanější? Takový ten náboj, co je cítit mezi rukama ve vzduchu a chová se trochu jako guma? – Případně CO JE ten náboj mezi rukama ve vzduchu? (nevím, jak jinak to pojmenovat :-)

  S reconnection jsem se zatím nesetkala, takže nevím, každopádně ta technika je výrazně mladší. Při zasvěcení do reiki (v původní linii) má člověk skutečně pocit, že mezi dlaněmi něco drží, i když tam nic není, ale nejsem si jistá, zda mluvíme o tom samém :-)

  Náboj mezi rukama se dá dosáhnout několika technikami, řekla bych, že jde o projev koncentrované vnitřní energie. Já ho poprvé zažila na semináři čchi-kung (tam nám poslal mistr energii, abychom si to vyzkoušeli), pak na Usui reiki I a nakonec se mi to podařilo i pomocí dechu, soustředění a vizualizace.

  Dík. Takové hmatatelné (nebo zdánlivě hmatatelné) silové pole (fyzikové prominou použití termínu), dlaně se chovají jako magnety, co se odpuzují. V té knize reconnection je to popsané a mně to cítit jde. Ale z té knihy už si nepamatuju nic jiného. A nechápu, proč by to mělo uzdravovat; nechápu v téhle oblasti celkem nic :)

  Mám-li soudit z diskuzí na jiných blozích – ASI VŠECHNO! Jinak známý neurolog, kterého osobně škatulkuji do kategorie příčetně skeptických fandů těchhle alternativních léčitelských systémů, by výhledově moc rád slyšel nějaké vyjádření. Jestli ho dostaneš, dej vědět (asi přese mě nebo Labuťku). Ealina druidského strejčka a neurologa z doslechu znáš:-)

  Proc se do Vas navaziAhoj, ten Maun je nejake divne, co? Poorad se do Vas naváží. Co pořád má? Znáte ho někdo víc nebo líp, proč to dělá?.David.

  I kdyby Reiki fungovalo jenom tak ,že dokáže u pacianta probudit víru v uzdravení a nastartovat placebo efekt ,nic proti tomu nemám a vidím to jako pozitivní. To co mi ale vadí je ,že je Reiki stále více o penězích a stále méně o léčení. Napadá mě u toho citát H.D.Thoreaua : "Poznal jsem ,že je prokleto všechno čeho se dotkne obchod. A kdybyste prodávali třeba poselství z nebe ,kletba obchodu dolehne i na toto počínání."

  Hmmm, to je pravda. Podle mě to hodně souvisí s tím, že mnozí berou nové linie reiki jako postup k "vyššímu duchovnu", zvýšení vibrací a podobně. A vlastně vůbec nemají potřebu to používat k léčení. Svědčí o tom i informace z jednotlivých systémů na téma " po tomto kurzu se Vám zvýší průtok energie o tolik a tolik a bude tolikrát větší než u Usui Reiki…". Sama pracuji s několika liniemi a musím říct, že i první stupeň Usui Reiki zasvěcený v dobré linii (což je poměrně důležitý "detail") má obvykle silnější působení.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *