…než kohout zakokrhá

 
Před dvěma dny koordinátor české Pohanské federace zveřejnil dotaz, zda je novodobý satanismus pohanství. “…já osobně znám lidi z PČCHCS (první československý chrám církve satanovy) a jejich přístup považuji za hodně pohanský”, sdělil přímo v otázce.

Pod tímhle příspěvkem se následně vyjádřili (poměrně přední – byť v našich krajích nejde o nic oficiálního) představitelé několika pohanských směrů – wiccy, ADF, Rodné víry, dianické wiccy… (tenhle fakt uvádím spíš pro zajímavost – že názor na tuto problematiku jde napříč pohanskými směry. V mnoha případech jde o postoj celého směru, byť zde mluvíme pouze o vyjádření jednotlivců). Všichni svorně řekli, že ne. Pohanství a satanismus nelze slučovat.

Vzhledem k tomu, že si značná část jmenovaných jde posledního půl roku navzájem po krku, jde evidentně o shodu poměrně významnou.

Několik lidí se dále vyjádřilo v tom smyslu, že by bylo dobré podobná témata veřejně neřešit (zejména z pozice koordinátora PFI), neboť by to mohlo vést k poškození dobrého jména pohanství. Tento požadavek ještě zesílil po prohlášení, že distancovat se od satanistů je nefér a naopak je třeba zlepšit jejich jméno v očích veřejnosti (o což se sám koordinátor poměrně aktivně zasazuje).

Opět zazněly protesty – spojení pohanství se satanismem může pohanům samotným způsobit problémy v rodinách, v kariéře, pohanství jako takovému třeba v médiích. Na to jako odpověď, opět od národního koordinátora, zazněla věta:

Pokud to neustojí, tak by si měl vybrat cestu kterou ustojí. Duchovní cesta není mateřská školka.

Inu, co na to říct? Měli bychom jako pohany akceptovat pouze osoby ochotné pro víru zemřít? Osoby, které neřeší, že jejich rodiče trnou hrůzou při zjištění, že jejich dítě má něco společného se satanisty? Osoby, kterým kromě problémů, které by ve spojení se svou vírou mohli mít (víra je v naší zemi pořád ještě divná, ať už jaká koliv. Neobvyklá tím spíš) ještě naházíme klacky pod nohy ve formě spojení s něčím společensky nepřijímaným (aniž by se tomu dotyční reálně věnovali) a budeme od nich očekávat, že to přejdou s úsměvem na rtech, neboť duchovní cesta není mateřská školka?

V předvečer svého ukřižování pronesl Ježíš k jednomu z apoštolů, Petrovi, větu, jejíž část najdete v názvu tohoto článku. …než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Tak se i stalo. Petr ze strachu zapřel fakt, že se s Ježíšem zná. Přesto je spolu s Petrem zmiňována i jiná věta: I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.

Ježíš nechtěl po svém apoštolovi, aby bez mrknutí oka překonal všechny překážky. Jemu svěřilvybudování církve, byť znal jeho pochybnosti (vzpomínáte na chůzi po vodě?) i to, že zapře jejich vztah.

Nám samotným za následování víry v současné době smrt nehrozí. Zato nám hrozí třeba problémy v kariéře, časem by to mohly být i problémy s výchovou dětí – myslí si snad někdo, že pokud učitelka dětí zjistí, že rodiče mají něco společného se satanismem a nahlásí to OSPODu, tak to jeho pracovníci či pracovnice jen tak smetou ze stolu?

(Neo)Pohanství samo o sobě je ve světě, v zemích, kde se již desetiletí bez problémů rozvíjí relativně akceptovaným náboženstvím. Odborníci vědí, že nejsme temným nebezpečným kultem, zjišťuje to i veřejnost. O satanismu toto neplatí.

Jako pohané můžeme mít problémy, problémy spojené s tím, že se věnujeme v ČR neznámému a “divně znějícímu” směru a provozujeme věci, o kterých “všichni vědí”, že neexistují.

Jako lidé spojení se satanismem – kterými vůbec nejsme – je ovšem mít budeme. A jak dlouho bude trvat, než tohle spojení začne být považováno za reálné, pokud se bude přední představitel pohanské organizace zasazovat o očištění jména satanismu a veřejně upozorňovat na shodné rysy?

8 thoughts on “…než kohout zakokrhá

  1. BlbostVím, že se ti to asi nebude líbit, ale podle mého názoru teď plácáš. Popravdě řečeno je každému jedno, co vyznéváš.Satanisti nejsou, narozdíl od pohanů, mateřská školka, která se hádá, kdykoli někdo rozšlape bábovičku jejich názorů.Již jsem s nimi měl tu čest. Sice uznávám, že je to mému pojetí trochu vzdálené a “kultura” mi moc nesedí, avšak je na nich znát, že jsou starší, že tam je nějaká kontinuita a struktura.Satanizmus je i podle mého názoru forma pohanství.

  2. Skolle, možná mám jiný názor proto, že se pohybuji v poněkud odlišných kruzích. Ne, spoustě lidí není jedno, co vyznáváš. A už vůbec ne v případě, že je to satanismus.

  3. Satanismus je forma pohanství?! Sice se v tomto oboru moc nepohybuji ale příjde mi že už samotný základ satanismu a pohanství se podstatně liší…

  4. tak jo, nedalo mi to a na wikipedii jsem si zadala výraz pohanství a následně satanismus…

  5. SatanismusJe satanismus, satanismus a vlastně ještě satanismus! Je rozdíl mezi satanismem “křešťanským”, který vychází z uctívání satana/Satana coby protivníka Boha, převracení křesťanské liturgie a etiky atd. Pak je tu satanismus v rámci CS a Temple of Set, který vychází z učení svých zakladatelů a vyvinul se v různé směry. Od tzv. klasického LaVeyovského (téměř filozofický směr), přes třeba satanské pojetí chaosmagie, kabaly nebo třeba orientálních mystických směrů (např. mě napadá japonská černá magie Onmjódó). V rámci CS a ToS pak mohou působit i skupiny zabývající se kupříkladu směry dark paganismu. To že CS a ToS nejsou společensky nebezpečné, ví mnozí. A pak je tu poslední satanismus, praktikovaný nezávislými skupinami, který může být i nebezpečný. (K dvounásobné vraždě se satanistickým kontextem – a pánové byli magoři s magickými znalostmi – došlo třeba v Anglii v září 2008.) Takže pokud pohan prohlásí, že se částečně ztotožňuje se satanismem, je namístě se ptát, se kterým. A čistě mezi námi, kolik lidí se zeptá? A proto si myslím, že je na místě opatrnost.

  6. Pravdu díš. Opatrnost je namístě zejména proto, že většina lidí vůbec netuší, že těch forem/směrů je víc. Takže se ani nemají na co ptát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *