Jmenovací nešvar

Většina z nás na internetu v záležitostech privátních používá přezdívku. Někdy je vlastnímu jménu velmi podobná, jindy s ním nemá nic společného. Někdy sami uvádíme, že Knedlík jsem já, Franta Vomáčka, jindy si svou totožnost pečlivě střežíme, někdy o ní řekneme jen dobrým přátelům a jindy ji prostě jen neskrýváme. Někdy se tak nějak ví, že Knedlík si v partě jiných kamarádů říká Mrzout a občas se podepisuje prostě František. Tak či tak, naše články, komentáře, příspěvky do fór a další počiny na síti jsou uvedeny či podepsány touto přezdívkou.

Bývá dobrým zvykem neprozrazovat na internetu choulostivé a osobní informace o jiných lidech. Tohle pravidlo je natolik podstatné, že o něm mluví dokonce i netiketa. Podle mého, vystupuje-li člověk na webu pod přezdívkou a jedná-li se o záležitost čistě soukromou, jméno je jedním (a vlastně prvním) z oněch choulostivých údajů, které není vhodné zveřejnit.

Přesto bývám poslední dobou pravidelnou svědkyní toho, jak někteří právě tohle základní pravidlo slušnosti porušují.

Někteří bezděčně zareagují na Knedlíkův příspěvek slovy: “Mrzoute, tohle se ti fakt povedlo!” Ač jde spíš o dílo nepozornosti než zlého úmyslu, nedělá to dobrotu. Předně – lidé, kteří Knedlíka neznají možná nepochopí, ke komu se to vlastně dotyčný obrací. Žádný Mrzout tam přece nic nenapsal! Knedlíka naopak možná zamrzí, že někdo vytáhl jeho druhou přezdívku někde, kde se s ní chlubit nechtěl, kdo ví…

A pak jsou tu další. Lidé, kteří jinak oslovují záměrně. Povětšinou s vědomím toho, že oslovení (obvykle pravým vlastním jménem) bude mít určitý efekt. Říká se tomu manipulace. Bez ohledu na to, zda jde směrem: “Františku, vždyť já přece chápu, proč jsi to napsal…”, pokoušející se zahrát na tenkou strunu důvěrnosti a “intimnosti”, nebo naopak ve stylu: “Franto, možná bys neměl strkat čumák do čeho ti nic není”, působící lehce výhružným tónem (znám tě, ty hajzle Franto, a stokrát si tu můžeš říkat Knedlík, stejně ti to nepomůže). Jistě, existuje spousta nuancí mezi těmito dvěma příklady. Jedno mají všechny společné, dokonce i s těmi bezděčně upuštěnými osloveními z minulého odstavce.

Jsou neslušné vůči jmenovanému a nevhodné v rámci běžných standardů chování na internetu.

Než příště někoho oslovíte, patříte-li mezi ty, kterých se tento problém týká, podívejte se ještě jednou, jakým jménem se dotyčný podepsal a tohle jméno použijte. Pokud to neděláte, jste bezohlední. Pokud používáte osobní jméno záměrně, jste navíc hulvát.

Tak tedy – buďte milí :-)

2 thoughts on “Jmenovací nešvar

    I když si tenhle článek psala spíš z té smutné praxe, vzpomněla jsem si při něm na jednu vtipnou událost.Stalo se jednou, kdy jsme s pohany a jinou verbeží jeli na výlet a Eurik mě znenadání oslovil naprosto bezmyšlenkovitě Karkul a já naprosto bezmyšlenkovitě odpověděla. Teprve po nějaké chvíli jsme si všimli divných pohledů ostatních. Ti totiž netušili, že Eurik mě znal nejprve jako Karkulku a teprve potom jako Eolin. A přesto, že už přezdívku Karkulka nepoužívám, tak nějak mě potěší, když se Eurik přeřekne a připomene mi ji. Tak to jen taková pozitivní blbost do nového roku :-)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *